CENSE

Central European Network for Sonic Ecologies

Porozumienie

(Tekst tego dokumentu został podpisany przez uczestników konferencji założycielskiej CENSA w Budapeszcie, 1. grudnia 2018 roku).

The Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE) łączy organizacje i osoby skupione na istotności dźwięku w kontekście trosk o środowisko, zmian społeczno-kulturowych oraz praktyk sztuki współczesnej.

CENSE za pomocą edukacji, badań, sztuki i aktywizmu dąży do zwiększenia publicznej wrażliwości i świadomości słuchania. Celem jest stworzenie bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, które interesuje się następstwami wynikającymi z gwałtownie przeobrażającego się naszego pejzażu dźwiękowego.

CENSE tworzą artyści, badacze, naukowców, podmioty działające w kulturze, zaangażowane jednostki i organizację z całej Europy. Członkowie-założyciele rezydują w Belgradzie, Bukareszcie, Budapeszcie, Kluż, Kopenhadze, Korčuli, Krakowie, Lublanie, Londynie, Mariborze, Nitrze, Paryżu, Peczu, Pradze, Rijece, Toruniu, Usti nad Łabem, Warszawie, Wrocławiu, Zagrzebiu oraz Židlochovicach.

CENSE jest otwarta na wszystkich nowych członków, którzy podzielają takie same lub podobne zainteresowania. CENSE dąży do uwypuklenia znaczenia wzajemnie podzielanych zasobów, zrównoważonego rozwoju i lepszego współistnienia między podmiotami ludzkimi i nie-ludzkimi. Podnoszenie świadomości na temat ekologii dźwiękowych jest kluczowym krokiem w formułowaniu lepszych rozwiązań dla rozwoju współczesnych społeczeństw.

CENSE będzie popierać interdyscyplinarną i ponadgraniczną współpracę za pomocą wydarzeń, w tym corocznych spotkań w różnych lokalizacjach, działania i interwencje artystyczne, publikacje, jak również aktywność edukacyjną i badawczą.

Konferencja CENSE, Budapeszt, Węgry, 1. grudnia 2018.