CENSE

Central European Network for Sonic Ecologies

Documents

Porozumienie

(Tekst tego dokumentu został podpisany przez uczestników konferencji założycielskiej CENSA w Budapeszcie, 1. grudnia 2018 roku).

The Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE) łączy organizacje i osoby skupione na istotności dźwięku w kontekście trosk o środowisko, zmian społeczno-kulturowych oraz praktyk sztuki współczesnej.

CENSE za pomocą edukacji, badań, sztuki i aktywizmu dąży do zwiększenia publicznej wrażliwości i świadomości słuchania. Celem jest stworzenie bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa, które interesuje się następstwami wynikającymi z gwałtownie przeobrażającego się naszego pejzażu dźwiękowego.