Споразум

Средњеевропска мрежа за звучне екологије (CENSE) окупља организације и појединце који се окупљају око важности звука у контексту еколошких промена, друштвено-културног развоја и савремених уметничких пракси.

Кроз едукацију, истраживање, уметност и активизам, CENSE настоји повећати сензибилизацију јавности и освестити важност дисциплине активног слушања, с циљем промовисања свеснијег и одговорнијег друштва, које се брине за импликације брзих промена у нашој звучној околини.

CENSE укључује уметнике, истраживаче, научнике, културне актере, заинтересоване појединце и организације из целе Европе.

Чланови оснивачи су из: Београда (СРБ), Букурешта (РУ), Будимпеште (MA), Клужа (РУ), Копенхагена (ДНС), Корчуле (ХР), Кракова (ПO), Љубљане (СЛО), Лондона (УК), Марибора (СЛО), Нитре (СЛВ), Париза (ФР), Печуха (MA), Прага (ЧЕХ), Ријеке (ЦРО), Торуńа (ПO), Úстí над Лабема (ЧЕХ), Варшаве (ПO), Вроцлава (ПO), Загреба (ХР) и Жидлочовица (ЧЕХ).

CENSE је отворен за нове чланове који деле исте или сличне бриге и проблеме.

CENSE истиче важност заједничких ресурса, одрживости и уравнотеженог суживота међу људским и нељудским агенсима. Подизање свести о звучним екологијама кључан је корак у формулисању бољих решења за развој савременог друштва.

CENSE подстиче интердисциплинарну и прекограничну сарадњу. То чини путем организације догађаја, укључујући годишње сусрете на различитим локацијама, уметничке продукције и интервенције, издавање публикација, као и кроз остале образовне и истраживачке активности.

Конференција CENSE, Будимпешта, Мађарска, 1. децембра 2018. године.