CENSE

Central European Network for Sonic Ecologies

Founding

Founding

Споразум

Средњеевропска мрежа за звучне екологије (CENSE) окупља организације и појединце који се окупљају око важности звука у контексту еколошких промена, друштвено-културног развоја и савремених уметничких пракси.

Кроз едукацију, истраживање, уметност и активизам, CENSE настоји повећати сензибилизацију јавности и освестити важност дисциплине активног слушања, с циљем промовисања свеснијег и одговорнијег друштва, које се брине за импликације брзих промена у нашој звучној околини.

CENSE укључује уметнике, истраживаче, научнике, културне актере, заинтересоване појединце и организације из целе Европе.