CENSE

Central European Network for Sonic Ecologies

Accord

Tento dokument podepsali účastníci konference CENSE Founding, Budapešť, 1. prosince 2018

Středoevropská síť pro zvukové ekologie (CENSE) sdružuje organizace a jednotlivce, kteří pokládají za významný zvuk v kontextu environmentálních záležitostí, sociokulturního rozvoje a praxe současného umění.

Prostřednictvím vzdělávání, výzkumu, umění a aktivismu CENSE přispívá k citlivosti a povědomí veřejnosti o poslechu, s cílem směřovat k uvědomělejší a odpovědnější společnosti, která si uvědomuje důsledky našich rychle se měnících zvukových krajin.

Síť CENSE sdružuje umělce, výzkumníky, vědce, kulturní aktivisty, zainteresované jednotlivce a organizace z celé Evropy. Zakládající členové mají bydliště v Bělehradě (SRB), Bukurešti (RO), Budapešti (HU), Kluži (RO), Kodani (DK), Korčule (CRO), Krakově (PL), Lublani (SLO), Londýně (Velká Británie) , Mariboru (SLO), Nitře (SK), Paříži (FR), Pécsi (HU), Praze (CZ), Rijece (CRO), Toruni (PL), Ústí nad Labem (CZ), Varšavě (PL), Vratislavi ( PL), Záhřebu (CRO) a Židlochovicích (CZ).

CENSE je otevřena novým členům, kteří sdílejí stejné nebo podobné obavy.

CENSE klade pozornost otázkám vzájemně sdílených zdrojů, udržitelnosti a vyváženějšímu soužití mezi lidskými a mimolidskými bytostmi. Zvyšování povědomí o zvukových ekologiích vidíme jako zásadní krok při hledání lepších řešení rozvoje stávajících společností.

CENSE podporuje mezioborovou a přeshraniční spolupráci. Činí tak prostřednictvím akcí, včetně každoročních setkání na různých místech, uměleckých produkcí a intervencí, publikací a vzdělávacích a výzkumných aktivit.

  1. prosince 2018, Konference CENSE, Budapešť, Maďarsko