• Třetí mezinárodní konference Středovropské sítě pro zvukové ekologie (CENSE)
  • Publikace "Sound and Environment" byla vydána Fakultou umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

    Kniha navazuje na mezinárodní mezioborovou konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond která proběhla na začátku října 2019 na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Byla připravena ve spolupráci s partnery s Polska, Maďarska a Slovenska. Kniha je úvodem do zvukové ekologie perspektivou výtvarného umění, designu, hudby a vzdělávání. Jde o kolektivní monografii a autoři uplatnili osobní pohledy na danou problematiku. Kniha reflektuje aktuální dění a uvažování v kontextu zvukové ekologie. Vychází v anglickém a českém jazyce.