CENSE

Central European Network for Sonic Ecologies

Archive

Třetí mezinárodní konference Středovropské sítě pro zvukové ekologie (CENSE)

Wrocław (Polsko), 22. – 24. Října 2020

Výzkumné studio zvukových krajin při Institutu kulturologie a Ústavu hudebních věd na Vratislavské univerzitě pořádá další, třetí ročník mezinárodní vědecké konference Středoevropské sítě pro zvukové ekologie CENSE Budapešť, 2018 a Ústí nad Labem, 2019.

The Soundscape Research Studio at the Institute of Cultural Studies and the Institute of Musicology at the University of Wrocław extend this invitation to participate in an upcoming international scientific conference. This event will take place as part of the third edition of the CENSE annual conference, following conferences in Budapest, 2018 and Ústí nad Labem, 2019.

Publikace "Sound and Environment" byla vydána Fakultou umění a designu, UJEP v Ústí nad Labem

Kniha navazuje na mezinárodní mezioborovou konferenci Murmurans Mundus: Sonic Ecology and Beyond která proběhla na začátku října 2019 na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Byla připravena ve spolupráci s partnery s Polska, Maďarska a Slovenska. Kniha je úvodem do zvukové ekologie perspektivou výtvarného umění, designu, hudby a vzdělávání. Jde o kolektivní monografii a autoři uplatnili osobní pohledy na danou problematiku. Kniha reflektuje aktuální dění a uvažování v kontextu zvukové ekologie. Vychází v anglickém a českém jazyce.