WLD - projekce filmu Raquel Castro SOA atd

Galerie Display cense

18 července od 18 hodin

vstup volný

připraveno v rámci Worldlisteningday.org

pořádá Display – Association for Research and Collective Practice

Paralelně probíhají další akce: Pardubice od 19:00 v GAMPA – Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice

(Po projekci je v Pardubcích zvuková – poslechová procházka městskou krajinou). viz: otevrenakultura.cz

a po celém světě

Zvuk je součástí každodenosti míst, kde žijeme a zvukem jsme určováni víc, než si uvědoumujeme. Máme snad zodpovědnost za hluk, který vytváříme? A může být zvuk hybatelem společenské změny? Dokumentární film se zabývá zvukovým spektrem od infra k ultrazvuku, frekvencemi a rytmy. Rozhovory jsou také o zvukové ekologii, o občanství, rovnosti a sociologii města. Portugalská zvuková umělkyně a filmová dokumentaristka Raquel Castro vedla rozhovory s různými zvukovými umělci a teoretiky v Evropě i jinde. Ptala se na význam zvuku a naslouchání v lidském životě, na jejich názory na vzdělávání a na možnosti jak posílit sluchovou gramotnost. Rozhovory proběhly v Lisbonu, S Miguel, Londýně, Berlině, Glenshee, Oportu a Valparaísu.

SOA měl premiéru v loňském roce a zde je to první příležitost jej vidět v Česku.

„Tématem letošního Světového dne poslechu je „Neklidná Země“. Planetární akce je výzvou k zaposlouchání se do těch oblastí zvukového spektra, které přesahují možnosti lidského sluchu: je to výzva poslouchat myriádám jemných, skrytých, podzemních, vzdušných, vodních, infra a ultra zvuků, jimiž k nám planeta, letící vesmírem promlouvá. Aktivní poslech může porušit návyky a stát se symbolickým krůčkem ke světu, který bude méně znečištěný, více inkluzivní a empatický.“ Raquel Castro

Raquel Castro se zabývá zvukovým uměním, prostorem a akustickou identitou. Natočila několik filmů, včetně úspěšného dokumentárního filmu Soundwalkers, který byl promítán na řadě konferencích a výstavách zvukového umění a filmových festivalech. Je iniciátorkou a ředitelkou SOA - Mezinárodního sympozia a festivalu Environmentálního zvukového umění v Lisabonu.

SOA

CRIM Production 2020

HD, 71 min

http://crim-productions.com/

Tag: