Central European Network for Sonic Ecologies

R. Murray Schafer

Czech

R. Murray Schafer je kanadský skladatel a teoretik, zakladatel akustické ekologie. Narodil se v roce 1933 v ontarijském městečku Sarnia, ale vyrostl v Torontu, kde studoval na Královské konzervatoři a Torontské univerzitě klavír, cembalo, kompozici a muzikologii. V době studií jej silně ovlivnilo setkání s filozofem, básníkem a teoretikem médií a komunikace Marshalem McLuhanem, který tehdy na Torontské univerzitě také působil. Druhou polovinu 50. let strávil Schafer ve Vídni a Velké Británii, kde příležitostně studoval a věnoval se hudební publicistice. Po návratu do Kanady v letech 1965–75 vyučoval na Univerzitě Simona Frasera, kde spolu s dalšími kolegy založil projekt World Soundscape Project, ve kterém se zabývali výzkumem akustického prostředí a jeho působení na člověka, na jeho sociální cítění, včetně hledání způsobů jak zvukové prostředí kultivovat. Od poloviny 70. let žije na ontarijském venkově, věnuje se komponování a teoretickému výzkumu akustické ekologie.

Schafer je autorem desítek kompozic, jejichž instrumentace sahá od sólového hlasu přes různá komorní obsazení až po symfonický orchestr, sbory a hudebně-scénické díla. Napsal několik elektronických skladem a skladeb pro rozhlas. Proslavil se monumentální skladbou Patria, v jejíž dvanácti samostatných částech rozpracovává archetypální téma strastiplné lásky. Autor na cyklu pracuje od roku 1966, dosud bylo uvedeno jedenáct částí.

Rozmanitostí témat a žánrů se vyznačuje také Schaferovo teoretické a literární dílo. Mezi jeho spisy je kniha rozhovorů s britskými skladateli, memoáry, texty o kanadských hudebnících i o vlastní tvorbě, příručku hudební výchovy, učební texty k výuce experimentální hudby, prohlášení a dokumenty pro WSP, a román. Do širšího hudebněvědního povědomí pronikl zejména díky četným studiím o zvukovém prostředí a akustické enviromentalistice. V této oblasti publikoval řadu prací, nejvýznamnější jsou The New Soundscape (Nová zvuková krajina; 1968), The Tuning of the World (Vyladění světa; 1977), A Sound Education: 100 Exercises in Listening and Soundmaking (Zvuková výchova: 100 cvičení z poslouchání a dělání zvuků; 1992) a Voices of Tyranny: Temples of Silence (Hlasy tyranie: Chrámy ticha; 1993). První z nich zaznamenává výrazně kritický posun v pojetí hluku, k němuž dochází několik desetiletí po nadšeném optimismu futuristů a později vůči empatickému respektu k hluku u Johna Cage.

Schafer tvrdí, že díky reprodukci a distribuci zvuků nastal nejasný až patologický vztah odcizení zvuku od jeho zdroje. „Schizofonii“ spojuje s technologickými přístroji zaznamenávajícími, vytvářejícími, nebo šířícími zvuk. Ty se podle něho do té míry vymkly naší kontrole, že začaly ohrožovat naše zdraví a přirozenou schopnost naslouchat. Schafer do aktuálního diskurzu akustických studií zavedl nové termíny, jaké jsou „zvuková krajina”, „zvuková procházka“, „očista uší“, „akustická ekologie“, či „akustický design“. Nový diskurz, v mnohém blízký k terminologii a argumentaci některých poststrukturalistických myslitelů (Barthes, Deleuze a Guattari) zachycuje tíživé problémy technické civilizace, jež z přebytku vizuálního hluku a auditivního svitu oslepla. Schafer tvrdí, že naše společnost prudukuje zbytečně nadbytek akustických informací, čímž přispívá k, nebo dokonce způsobuje atrofii našich smyslových schopnosti rozlišovat a zpracovávat subtilnější zvukové signály. Aby zabránil naproté ztrátě umění naslouchat, apeluje ve svých textech Schafer na elity i jednotlivce, aby věnovali pozornost akustické ekologii, kultivovali své schopnost a návyky poslouchat a slyšet a omezili zdroje industriálního zvukového znečištění, který vnímá jako symptom obecné globální krize.

Texty a Literatura

Ezra Pound and Music (1961)
The Composer in the Classroom (1965)
Ear cleaning: Notes for an experimental music course (1967)
The New Soundscape (1968)
The Book of Noise (1970)
When Words Sing (1970)
The Rhinoceros in the Classroom (1975)
E.T.A. Hoffmann and Music (1975)
Creative Music Education: A Handbook for the Modern Music Teacher (1976)
Smoke: A Novel (1976), reprinted as Ariadne (1985)
The Tuning of the World (1977), republished as The Soundscape (1994)
Five Village Soundscapes - editor (1977)
Music in the Cold (1977)
The Chaldean Inscription (1978)
R. Murray Schafer: A Collection (1979)
The Sixteen Scribes (1981)
On Canadian Music (1984)
Dicamus et Labyrinthos: A Philologist’s Notebook (1984)
The Thinking Ear: On Music Education (1986)
Patria and the Theatre of Confluence (1991)
A Sound Education: 100 Exercises in Listening and Soundmaking (1992)
Voices of Tyranny: Temples of Silence: Studies and Reflections on the Contemporary Soundscape (1993)
Wolf Tracks (1997)
Patria: The Complete Cycle (2002)
Shadowgraphs and Legends (2004)
The Enchanted Forest (2005) book and CD
HearSing (2005)

Odkazy

videodokument Davida Newa, 2009 | 6 min