Andrea Szigetvári je skladatelka elektroakoustické hudby a vedoucí programu pro Elektronickou hudbu a média na Akademii hudby Ference Liszta v Budapešti. Také přednáší elektroakoustickou hudbu a zvukový design, organizovala mezinárodní festivaly, konference a pan-europské projekty. Ve své tvůrčí a výzkumná práci s především zabývá zvukem v nové hudbě, synchrezí v audiovizuálním umění, interaktivní performancí a politickým aktivismem. Její tvorba zahrnuje zvukové krajiny, akusmatická díla, skladby pro akustické nástroje s elektronikou, interaktivní hudbu, taneční projekty a audiovizuální díla. Její skladby a texty byly uvedeny v mnoha zemích Evropy, USA, Kanady a Číny.

Propojení s umělci a výzkumnými pracovníky, kteří se zabývají zvukovou ekologií a uměním poslouchat, je příležitostí setkání s lidmi, jejichž zájmy, život a práce jsou pro mne důležité.