Sławomir Wieczorek, PhD, působí jako pedagog na Institutu Musikologie při Vratislavské univerzitě. Je členem Soundscape Research Studia a editor časopisů: Res Facta Nova a Polish Soundscape Journal. Vydal knihu On the musical front: socialist realist discourse on music in Poland 1948–1955 (Wrocław University Press 2014), spolueditor knihy Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 (Peter Lang Verlag 2018). Zabývá se dějinami hudby dvacátého století a výzkumem zvukových krajin. Organizoval třetí CENSE konferenci The Second Life of Recorded Sounds ve Vratislavi v roce 2020.