CENSE

Central European Network for Sonic Ecologies

Points of Reference

Hildegard Westerkamp

Hildegard Westerkamp se narodila v roce 1946 v Osnabrücku v Německu a v roce 1968 emigrovala do Kanady. Po ukončení studia hudby na počátku sedmdesátých let na University of British Columbia se pod vedením R. Murray Schafera připojila k World Soundscape Project na Simon Fraser University. Její účast na projektu byla vyvolána obavami z celkového stavu akustického prostředí a změnila její celkové uvažování o hudbě, poslechu a tvorbě zvuku. V 80 letech dokončila diplomovou práci s názvem Poslouchání a zvuk - studie hudby jako prostředí. Do roku 1990 vyučovala společně s Barrym Truaxem obor akustické komunikace na Fakultě komunikačních studií na SFU. Od té doby se věnuje publikování článků k otázkám zvukové krajiny, akustické ekologie a poslouchání, cestování, přednáškám a pořádání dílen o zvukové krajině zejména v zahraničí.

Barry Truax

Barry Truax je emertiním profesorem na School of Communication (dříve School for Contemporary Arts) na Simon Fraser University, kde vyučoval kurzy akustické komunikace a elektroakustické hudby. Pracoval s Murray Schaferem v projektu World Soundscape Project, byl editorem Příručky pro akustickou ekologii a vydal knihu Acoustic Communication, zaměřenou na zvuk a technologie. Jako skladatel je Truax nejznámější pracemi s počítačovým hudebním systémem PODX, který použil pro skladby s magnetofonovým páskem, divadlo a skladby pro interprety nebo počítačovou grafikou. V roce 1991 získal za svou práci cenu Riverrun Magisterium na Mezinárodní soutěži elektroakustické hudby ve francouzském Bourges. Jeho vícekanálové zvukové kompozice jsou často uváděny na koncertech a festivalech po celém světě. Od odchodu do důchodu v roce 2015 byl Barry hostujícím profesorem na Technické univerzitě v Berlíně a hostujícím skladatelem na festivalu BEAST 2016 v Birminghamu a podobných akcích v Hamburku, Lisabonu a Miláně. Byl editorem dvou tematických vydání o zvukové kompozici časopisu Cambridge Journal Organized Sound a je spolu-editorem serie Routledge Companion to Sounding Art.

R. Murray Schafer

R. Murray Schafer byl kanadský skladatel a teoretik, zakladatel akustické ekologie. Narodil se v roce 1933 v ontarijském městečku Sarnia, ale vyrostl v Torontu, kde studoval na Královské konzervatoři a Torontské univerzitě klavír, cembalo, kompozici a muzikologii. V době studií jej silně ovlivnilo setkání s filozofem, básníkem a teoretikem médií a komunikace Marshalem McLuhanem, který tehdy na Torontské univerzitě také působil. Druhou polovinu 50. let strávil Schafer ve Vídni a Velké Británii, kde příležitostně studoval a věnoval se hudební publicistice. Po návratu do Kanady v letech 1965–75 vyučoval na Univerzitě Simona Frasera, kde spolu s dalšími kolegy založil projekt World Soundscape Project, ve kterém se zabývali výzkumem akustického prostředí a jeho působení na člověka, na jeho sociální cítění, včetně hledání způsobů jak zvukové prostředí kultivovat. Od poloviny 70. let žije na ontarijském venkově, věnuje se komponování a teoretickému výzkumu akustické ekologie.