CENSE

Central European Network for Sonic Ecologies

Points of Reference

Points of Reference

Current environmentally concerned sound art and science is in a similar situation that was resolved within the field of visual arts in the beginning of the 1990s. Since then the work of environmentally oriented artists was more or less recognised as a distinct movement in its own right. This open list is an attempt to bring together some names of people, initiatives and institutions approaching and thinking about sound in such a way that it resonates within the general critical environmental agenda of today. Not necessary it collides with musicians using field recordings as a material for their music composition, sound work, sound installations, radiophony etc. As well, the profession of artist or scientist is necessarily not conditional.

Hildegard Westerkamp

Hildegard Westerkamp se narodila v roce 1946 v Osnabrücku v Německu a v roce 1968 emigrovala do Kanady. Po ukončení studia hudby na počátku sedmdesátých let na University of British Columbia se pod vedením R. Murray Schafera připojila k World Soundscape Project na Simon Fraser University. Její účast na projektu byla vyvolána obavami z celkového stavu akustického prostředí a změnila její celkové uvažování o hudbě, poslechu a tvorbě zvuku. V 80 letech dokončila diplomovou práci s názvem Poslouchání a zvuk - studie hudby jako prostředí. Do roku 1990 vyučovala společně s Barrym Truaxem obor akustické komunikace na Fakultě komunikačních studií na SFU. Od té doby se věnuje publikování článků k otázkám zvukové krajiny, akustické ekologie a poslouchání, cestování, přednáškám a pořádání dílen o zvukové krajině zejména v zahraničí.

Barry Truax

Barry Truax je emertiním profesorem na School of Communication (dříve School for Contemporary Arts) na Simon Fraser University, kde vyučoval kurzy akustické komunikace a elektroakustické hudby. Pracoval s Murray Schaferem v projektu World Soundscape Project, byl editorem Příručky pro akustickou ekologii a vydal knihu Acoustic Communication, zaměřenou na zvuk a technologie. Jako skladatel je Truax nejznámější pracemi s počítačovým hudebním systémem PODX, který použil pro skladby s magnetofonovým páskem, divadlo a skladby pro interprety nebo počítačovou grafikou. V roce 1991 získal za svou práci cenu Riverrun Magisterium na Mezinárodní soutěži elektroakustické hudby ve francouzském Bourges. Jeho vícekanálové zvukové kompozice jsou často uváděny na koncertech a festivalech po celém světě. Od odchodu do důchodu v roce 2015 byl Barry hostujícím profesorem na Technické univerzitě v Berlíně a hostujícím skladatelem na festivalu BEAST 2016 v Birminghamu a podobných akcích v Hamburku, Lisabonu a Miláně. Byl editorem dvou tematických vydání o zvukové kompozici časopisu Cambridge Journal Organized Sound a je spolu-editorem serie Routledge Companion to Sounding Art.

R. Murray Schafer

R. Murray Schafer byl kanadský skladatel a teoretik, zakladatel akustické ekologie. Narodil se v roce 1933 v ontarijském městečku Sarnia, ale vyrostl v Torontu, kde studoval na Královské konzervatoři a Torontské univerzitě klavír, cembalo, kompozici a muzikologii. V době studií jej silně ovlivnilo setkání s filozofem, básníkem a teoretikem médií a komunikace Marshalem McLuhanem, který tehdy na Torontské univerzitě také působil. Druhou polovinu 50. let strávil Schafer ve Vídni a Velké Británii, kde příležitostně studoval a věnoval se hudební publicistice. Po návratu do Kanady v letech 1965–75 vyučoval na Univerzitě Simona Frasera, kde spolu s dalšími kolegy založil projekt World Soundscape Project, ve kterém se zabývali výzkumem akustického prostředí a jeho působení na člověka, na jeho sociální cítění, včetně hledání způsobů jak zvukové prostředí kultivovat. Od poloviny 70. let žije na ontarijském venkově, věnuje se komponování a teoretickému výzkumu akustické ekologie.