Tomáš Šenkyřík (1972 v Přílepích) je hudebník a muzikolog se zájmem o terénní nahrávky, akustickou ekologii a objevování hudebních struktur zvukového prostředí. Fascinuje ho hledání hudebních struktur v dialogu mezi přírodními a mimopřírodními zvuky. Rád naslouchá přírodě bez hluku, zejména křehkým a tichým zvukům. V letech 1999–2008 pracoval v Muzeu romské kultury jako etnomuzikolog, nyní pracuje a žije v Židlochovicích. Je členem uměleckého kolektivu pro terénní nahrávky, zvuky, orální a sluchovou historii a akustickou ekologii Skupina. V roce 2018 založil portál o zvukové krajině jižní Moravy. Zúčastnil se konference CEESE v Budapešti a všech dalších setkání.

Za posledních pět let se mi v podstatě nepodařilo natočit začátek zpěvů svítání bez leteckého znečištění. Přitom právě moment probouzení, kdy se noc protne se začátkem dne, je fascinující.