Darko Fritz (1966) je kurátor a teoretik, žije a pracuje v Záhřebu a na Korčule. Zabývá se od 80 let průzkumem užití technologie v kultuře. Jeho práce překlenují prostor mezi současným, mediálním uměním a síťovou kulturou, zajímají ho témata jako jsou chyba a dohled. Používá různá média a je kritickým badatelem technologií, ovlivňujících společnost, Pracoval na sérii projektů, kde používal netypická média (regulace tramvajové dopravy nebo zahradnické instalace, překračování obsahu z digitální oblasti). V roce 2010 zahájil výzkum „Začátky digitálního umění v Nizozemsku (1955 - 1980)“, pro který získal grant od Mondriaan Fonds. Fritz v roce 2006 založil a je dramaturgem programu Sivé zóny (Šedá zóna) - prostoru pro současné a mediální umění na ostrově Korčula. Člen profesních organizací HDLU (vizuální umění), ULUPUH (design) a AICA (výtvarná kritika).