Yiorgis Sakellariou (1981, Athény) je hudební skladatel elektroakustické hudby, fonografista, badatel. Zaměřuje se na sdílenou zkušenost poslechem a komunikaci mezi skladatelem, publikem, prostorem představení a oblastmi fyzického a metafyzického světa. Jeho zvukový materiál je založen na digitální manipulaci environmentálních nahrávek jejichž spektrum sahá od vibrujících kolejí po chladničky, hlučných vodopádů po bzučení hmyzu. Doktorát obhájil na univerzitě v Coventry prací spočívající v analytickém a praktickém zkoumání společenské souhry elektroakustické a prožitku akusmatické hudby s důrazem na duchovní kvality a sociální hodnoty elektroakustické hudby a náboženských rituálů. Yiorgis je členem Athenian Contemporary Music Research Center, Hellenic Electroacoustic Music Composers Association, Lithuanian Composers Union, v současné době přednáší na Vytautas Magnus University a jako odborný asistent na * Litevské hudební a divadelní akademii* ve Vilniusu v Litvě, kde také žije.

Terénní záznam neznamená jen zkoumání fyzického prostředí, ale také to jak vnímáme prostředí, způsob jak se s ním propojujeme. Nahrávání neznamená pouze dokumentovat nebo reprezentovat realitu, ale také s ní interagovat, zapojit se do ní velmi hlubokým způsobem. Pozornost se přesouvá z fyzicky vnímaného a geograficky definovaného přírodního prostředí směrem k imaginaci.